Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
539-686-947 biuro@alfabram.pl PL / PLN
Kategorie
PL / PLN

Reklamacje i zwroty

ZWROTY

Jeżeli dokonałeś zakupów w sklepie internetowym ALFABRAM jako Konsument, masz prawo zwrócić zamówienie bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionych produktów lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zamówionych produktów.

JAK ZWRÓCIĆ PRODUKT?

Przygotuj odpowiednie informację

a) Wypełnij gotowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 POBIERZ FORMULARZ

b) Jeżeli nie chcesz korzystać z powyższego formularza, prosimy o przesłanie na adres e-mail biuro@alfabram.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy podając w nim następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Numer zamówienia
 • Nazwa zwracanego produktu/produktów i ilość zwracanych sztuk
 • Kwota zwrotu

Nadaj przesyłkę

Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz produkty przed upływem terminu 14 dni.

Prześlij zwracane produkty na adres:

ALFABRAM Sp. z o.o.
Zwrot e-sklep
ul. Barska 109
33-300 Nowy Sącz
Tel: 539-686-947

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Zwracany produkt powinien być kompletny.

Jeżeli zakupiony przez Ciebie produkt składa się z kilku elementów pamiętaj o spakowaniu ich wszystkich przed dokonaniem zwrotu.

 

Pamiętaj zwrotowi nie podlegają m.in. produkty:

 • nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfiki klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,
 • dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • będące nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi albo programami komputerowymi dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

REKLAMACJE

Masz prawo złożyć reklamację na kupione produkty w Sklepie Internetowym ALFABRAM na podstawie rękojmi, jeżeli dokonałeś zakupów produktów jako Konsument, lub na podstawie gwarancji (gdy zakupiony produkt posiada dokument gwarancyjny).

Reklamowany produkt prześlij na adres:

ALFABRAM Sp. z o.o.
Reklamacja e-sklep
ul. Barska 109
33-300 Nowy Sącz
Tel: 539-686-947

 

Dołącz do przesyłki wypełniony formularz reklamacji.

 POBIERZ FORMULARZ

 

Przy składaniu reklamacji powinieneś wskazać: podstawę reklamacji (rękojmia/gwarancja), imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę produktu, opis wady, datę/czas ujawnienia wady, swoje żądanie.

W przypadku reklamowania produktu niepełnowartościowego/wadliwego na podstawie rękojmi, możesz żądać:

a) naprawy
b) wymiany
c) zwrotu pieniędzy
d) obniżenia ceny

Masz prawo złożyć reklamację na podstawie rękojmi, jeżeli:

 • wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty zakupu produktu.
 • roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na nowy przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady

Reklamacje na podstawie gwarancji możesz składać u gwaranta lub w Sklepie Internetowym ALFABRAM, w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku reklamowania towaru wadliwego na podstawie gwarancji to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Karta gwarancyjna może być integralną częścią instrukcji obsługi lub oddzielnym dokumentem. Składając reklamację na podstawie dokumentu gwarancyjnego, należy dopełnić warunków w nim wymienionych.

 

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Opublikowano: